Aktualności Inwestycje Dla
mieszkańców
Galeria O nas Organizacje KontaktAktualności


Obwody głosowania na Osiedlach

Przedszkole Publiczne
35-119 Rzeszów
ul. Bł. Karoliny 19
ulice: Baligrodzka, Biecka, Bł. Karoliny (numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 12 do końca), Franciszka Kotuli (numery parzyste od 2 do 10),Gorlicka, Jasielska, Leska, Iwonicka, Krośnieńska (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 42 do końca), Odrzykońska, Wadowicka, Zakopiańska, Mielecka, Niżańska, Strzyżowska (numery nieparzyste od 1 do 47, numery parzyste od 2 do 22), Sanocka (numery nieparzyste od 1 do 15 k i numery parzyste od 2 do 26)
Przedszkole Publiczne nr 3
35-505 Rzeszów
ul. Krośnieńska 15A
ulice: Kościelna, Krośnieńska (numery nieparzyste od 1 do 19 i numery parzyste od 2 do 40) , Krynicka, Nowosądecka, Sanocka (numery parzyste od 28 do końca i numery nieparzyste od 17 do końca), św. Jana z Dukli.
Rzeszowski Dom Kultury
35-119 Rzeszów
ul. Widokowa 1
ulice: Al. W. Witosa (numery nieparzyste od 11 do końca), Anny German, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Panoramiczna (numery parzyste), Plenerowa, Krajobrazowa, Strzelnicza (numery parzyste od 10 a - do końca literowy oznaczeń i od 12 do końca), Widokowa, Wyspiańskiego (numery parzyste od 26 do końca i numery nieparzyste od 39 do końca), bł. Karoliny (numery nieparzyste od 1 do 11 i numery parzyste od 2 do 10), Dukielska, Sędziszowska, Strzyżowska (numery parzyste od 24 do końca i numery nieparzyste od 49 do końca), Wiktora (numery nieparzyste).
Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 7
ulice: 9. Dywizji Piechoty, Architektów, Akademicka, al. Powstańców Warszawy (numery parzyste od 2 do 20), Bieszczadzka, Hetmańska (numery parzyste od 54 do końca i numery nieparzyste od 73 do końca), Emilii Plater, Leśna (numery parzyste od 2 do 8 i numery nieparzyste od 1 do 15), Matuszczaka, Podgórska, Podkarpacka (numery parzyste od 2 do 28 i numery nieparzyste od 1 do 73), Połonińska, Poznańska, Rymanowska, Wetlińska (numery parzyste od 2 do 20 i numery nieparzyste), Wielkopolska, Zawiszy Czarnego (numery nieparzyste od 1 do 73 i numery parzyste od 2 do 68), Żeglarska.

Informacja dot. przeniesienia pergoli przy budynku Krajobrazowa 6

Analiza ankiet Spółdzielni dotyczących przeniesienia pergoli przy budynku Krajobrazowa 6 na wskazane przez Spółdzielnię miejsce.
Rozdano 67 sztuk ankiet: Krajobrazowa 4 - 31 szt., Krajobrazowa 6 - 24 szt., Krajobrazowa 8 - 12 szt.
Zwrócono 17 sztuk ankiet: Krajobrazowa 4 - 7 szt., Krajobrazowa 6 - 2 szt., Krajobrazowa 8 - 8 szt.
Po analizie 17 zwróconych ankiet ustalo jn.:

  • za przeniesieniem pergoli głosowało 23,53%
  • przeciw przeniesieniu pergoli głosowało 76,47%

  • za pokryciem kosztów z funduszu remontowego głosowało 11,76%
  • przeciw pokryciu kosztów przeniesienia pergoli z funduszu remontowego głosowało
  • 88,24%

Ponadto ankietowani z budynku Krajobrazowa 8 nie wyrażający zgody na przeniesienie pergoli motywowali to:

  1. Niekorzystnym usytuowaniem dla mieszkańców Krajobrazowa 8 (blisko balkonów budynku Krajobrazowa 8 i szeregówek oraz w nasłonecznionym miejscu)
  2. Kupując mieszkanie każdy właściciel wiedział gdzie usytuowana będzie pergola.
  3. Nowa lokalizacja będzie utrudniać widoczność przy wjeździe właścicielom szeregówek.
  4. Budowa pergoli na granicy działek wymagałaby uzyskania opinii mieszkańców działki sąsiedniej przy ul. Widokowej.
  5. Liczba mieszkańców Krajobrazowa 8 jest bardzo mała i wynik będzie nieobiektywny.

Aktualizacja 2014-09-29


Gospodarka odpadami komunalnymi od 01.07.2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" w Rzeszowie w związku z ogłoszeniem przez Gminę Miasto Rzeszów wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z informacjami podanymi na szkoleniu przeprowadzonym przez Urząd Miasta Rzeszowa w zakresie jej wypełniania informuje, że deklaracje w imieniu właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni składa Spółdzielnia.

W deklaracjach zostaną uwzględnione dane aktualnie posiadane przez Spółdzielnię oraz selektywny sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców.

W przypadku, gdy dane dotyczące gospodarownia odpadami komunalnymi uległy zmianie lub właściciel nie gromadzi odpadów w sposób selektwyny prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są w Biurach Obsługi - Administracjach. Oświadczenia będą stanowić podstawę do zmiany deklaracji.

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi - Administracji osiedla, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Przypominamy, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno skarbowej wynikającej z przepisów ustawy Kodeks karno skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.)

Oświadczenia do pobrania:


1. Oświadczenie mieszkańca budynku wielorodzinnego

2. Oświadczenie właściciela lokalu użytkowego


3. Oświadczenie właściciela garażu


"Śmieci w Rzeszowie" - specjalny dodatek do Nowin o selektywnej zbiórce odpadów


DYŻUR RADNEGO MIATA RZESZOWA

Pani JOLANTA KAŹMIERCZAK Radna Miasta Rzeszowa - Przewodnicząca Rady Osiedla Nr XXIV im. Franciszka Kotuli przyjmuje mieszkańców miasta Rzeszowa w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Administracji Osiedla przy ul. Odrzykońskiej 4, II piętro, pokój 11A w godz. 1700-1800.
UWAGA

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180) istnieje możliwość wykupu mieszkań realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Tekst zmiany ustawy: