Aktualności Inwestycje Dla
mieszkańców
Galeria O nas Organizacje KontaktAktualności


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PROJEKTANT" W RZESZOWIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PROJEKTANT" w Rzeszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się o godzinie 17.00 w dniu 25.04.2014 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A.

Zawiadomienie do pobrania:

UWAGA

Z dniem 03.03.2014 r. Zespół Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zmienia swoją siedzibę z ul. Krynickiej 1 na ul. Odrzykońską 4.
Zapraszamy do nowej siedziby.


Przekaż 1% na obóz lub kolonie dla Twojego dziecka

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia jkoa organizacji pożytku publicznego (KRS 0000275906) poprzez przekazanie 1% należnego podatku od osób fizycznych (PIT).
Jednocześnie informujemy, że osoby prawne(podmioty gospodarcze) mogą przekazywać darowizny do 10% dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT). Środki prosimy przekazać na konto:
25 8642 1126 2012 1121 4434 0001


Podziękowania za oddane głosy

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PROJEKTANT" składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu na zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki Państwa zaangażowaniu zadania jn.:

  • Park przy ul. bł. Karoliny
  • Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką
  • Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem
zostały przyjęte do realizacji.


Gospodarka odpadami komunalnymi od 01.07.2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" w Rzeszowie w związku z ogłoszeniem przez Gminę Miasto Rzeszów wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z informacjami podanymi na szkoleniu przeprowadzonym przez Urząd Miasta Rzeszowa w zakresie jej wypełniania informuje, że deklaracje w imieniu właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni składa Spółdzielnia.

W deklaracjach zostaną uwzględnione dane aktualnie posiadane przez Spółdzielnię oraz selektywny sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców.

W przypadku, gdy dane dotyczące gospodarownia odpadami komunalnymi uległy zmianie lub właściciel nie gromadzi odpadów w sposób selektwyny prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są w Biurach Obsługi - Administracjach. Oświadczenia będą stanowić podstawę do zmiany deklaracji.

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi - Administracji osiedla, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Przypominamy, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno skarbowej wynikającej z przepisów ustawy Kodeks karno skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.)

Oświadczenia do pobrania:


1. Oświadczenie mieszkańca budynku wielorodzinnego

2. Oświadczenie właściciela lokalu użytkowego


3. Oświadczenie właściciela garażu


"Śmieci w Rzeszowie" - specjalny dodatek do Nowin o selektywnej zbiórce odpadów


DYŻUR RADNEGO

Pani JOLANTA KAŹMIERCZAK Radna Miasta Rzeszowa - Przewodnicząca Rady Osiedla Nr XXIV im. Franciszka Kotuli pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Administracji Osiedla przy ul. Krynickiej 1 (I piętro) w godz. 1700-1800.
UWAGA

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180) istnieje możliwość wykupu mieszkań realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Tekst zmiany ustawy:Prosimy o zapoznanie się z artykułem "Dlaczego kocioł gazowy wymaga serwisowania" z Wydawnictwa "MURATOR" nr 8 z 2011 r.


Pobierz plik:


Informacja dotycząca funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych opracowana podstawie poradnika Pana mgr inż. Jerzego Styś, "Wentylacje w budynkach mieszkalnych", Rzeszów 2008.


Pobierz plik: