Aktualności Inwestycje Dla
mieszkańców
Galeria O nas Organizacje KontaktAktualności


Gospodarka odpadami komunalnymi od 01.07.2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" w Rzeszowie w związku z ogłoszeniem przez Gminę Miasto Rzeszów wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z informacjami podanymi na szkoleniu przeprowadzonym przez Urząd Miasta Rzeszowa w zakresie jej wypełniania informuje, że deklaracje w imieniu właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni składa Spółdzielnia.

W deklaracjach zostaną uwzględnione dane aktualnie posiadane przez Spółdzielnię oraz selektywny sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców.

W przypadku, gdy dane dotyczące gospodarownia odpadami komunalnymi uległy zmianie lub właściciel nie gromadzi odpadów w sposób selektwyny prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są w Biurach Obsługi - Administracjach. Oświadczenia będą stanowić podstawę do zmiany deklaracji.

Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi - Administracji osiedla, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Przypominamy, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno skarbowej wynikającej z przepisów ustawy Kodeks karno skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.)

Oświadczenia do pobrania:


1. Oświadczenie mieszkańca budynku wielorodzinnego

2. Oświadczenie właściciela lokalu użytkowego


3. Oświadczenie właściciela garażu


"Śmieci w Rzeszowie" - specjalny dodatek do Nowin o selektywnej zbiórce odpadów


UWAGA

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180) istnieje możliwość wykupu mieszkań realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Tekst zmiany ustawy:Prosimy o zapoznanie się z artykułem "Dlaczego kocioł gazowy wymaga serwisowania" z Wydawnictwa "MURATOR" nr 8 z 2011 r.


Pobierz plik:


Informacja dotycząca funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych opracowana podstawie poradnika Pana mgr inż. Jerzego Styś, "Wentylacje w budynkach mieszkalnych", Rzeszów 2008.


Pobierz plik: